Azabu main restaurant

1-8-7, Azabu Jyuban, Minato-Ku, Tokyo

03-3585-1676

11:00~21:30

Tokyo Daimaru

Daimaru Department Stores 12F, 1-9-1, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo

03-6895-2881

11:00~22:00

Ikebukuro Tobu

Tobu Department Store, Spice 12F, 1-1-125, Nishi Ikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo

03-5960-1801

11:00~22:00

Yokohama Takashimaya

Takashimaya Yokohama 8F Rose Dining, 1-6-31, Minamisaiwai, Nisi-Ku, Yokohama City, Kanagawa

045-324-3361

11:00~22:30

Yokohama Landmark

Landmark Plaza 1F, 2-2-1-1, Minato Mirai, Nishi-Ku, Yokohama City, Kanagawa

045-222-5120

11:00~22:00

Shin-Yokohama

Cubic Plaza 9F, 2-100-45, Shin-Yokohama, Kohoku-Ku, Yokohama City, Kanagawa

045-474-5584

11:00~23:00

Sapporo Daimaru

7, 4 Chome, Kita Gojyo Nishi, Chuou-Ku, Sapporo City, Hokkaido

011-828-1250

11:00~22:00

Azabu main restaurant

1-8-7, Azabu Jyuban, Minato-Ku, Tokyo

03-3585-1676

11:00~21:30

Tokyo Daimaru

Daimaru Department Stores 12F, 1-9-1, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo

03-6895-2881

11:00~22:00

Ikebukuro Tobu

Tobu Department Store, Spice 12F, 1-1-125, Nishi Ikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo

03-5960-1801

11:00~22:00

Yokohama Takashimaya

Takashimaya Yokohama 8F Rose Dining, 1-6-31, Minamisaiwai, Nisi-Ku, Yokohama City, Kanagawa

045-324-3361

11:00~22:30

Yokohama Landmark

Landmark Plaza 1F, 2-2-1-1, Minato Mirai, Nishi-Ku, Yokohama City, Kanagawa

045-222-5120

11:00~22:00

Shin-Yokohama

Cubic Plaza 9F, 2-100-45, Shin-Yokohama, Kohoku-Ku, Yokohama City, Kanagawa

045-474-5584

11:00~23:00

Sapporo Daimaru

7, 4 Chome, Kita Gojyo Nishi, Chuou-Ku, Sapporo City, Hokkaido

011-828-1250

11:00~22:00